Behöver ditt barn en barnpsykolog?

När bör man uppsöka en barnpsykolog för sitt barn? Ställer man sig den frågan som förälder, är detta ett bra tecken. Det visar på att du som förälder är en omtänksam förälder och uppmärksam på ditt barns mående. Här finns inga regler när det kommer till barns mående. Är man som förälder orolig för ett barn, kan man alltid uppsöka en barnpyskolog och få prata med en professionell barnpsykolog om det som oroar dig som förälder om hur ditt barn mår.

Barnpsykologer har en lång universitetsutbildning

En barnpsykolog har en gedigen och lång utbildning i psykologi på något av landets universitet, eller kanske på ett universitet i något annat land. De som arbetar som barnpsykologer måste få godkännande av Socialstyrelsen. På samma sätt som läkartiteln är en skyddad titel och kräver legitimation för att någon ska få kalla sig läkare och arbeta som det, är psykologer och barnpsykologer också beroende av en legitimation från Socialstyrelsen för att få arbeta och kalla sig barnpsykolog.

Vet du vad ditt barn har varit med om?

Du kanske anar eller till och med vet vad ditt barn har varit med om och vill veta att ditt barn mår bra. Då kan du iaktta ditt barn. Är barnet inte sig självt? Är ditt barn ledset, och ditt barn har varit det under en längre tid, säg under en månads tid, och ledsenheten inte går över, kan det vara ett tydligt tecken på att ditt barn inte mår bra. Inte alla barn är ledsna, om de inte mår bra. Andra barn kan bli aggressiva och riva eller slå andra barn eller till och med sig självt. Det man kan se som förälder, är helt enkelt att ditt barn inte är sig självt, inte är sig likt. Då bör du uppsöka en barnpsykolog som kan ge barnet hjälp att bearbeta det som barnet har varit med om och få berätta för någon om det. 

Barn har andra sätt att berätta än vuxna

Ett barn kan berätta på så många olika sätt. Det vet en barnpsykolog. Ett barn har inte alltid de ord som vi, som vuxna har för att sätta ord på de känslor, tankar eller händelser som barnet har varit med om. Då kan ditt barn få leka, och genom leken tillsammans med en barnpsykolog få hjälp att bearbeta det som har hänt och det som barnet har varit med om. Ett barn kan även måla och rita, och på så sätt genom teckningar berätta vad barnet har varit med om. Barnpsykologer är duktiga på att ge barn chanser att berätta vad de har varit med om. De känner till barns sätt att bearbeta och kan hjälpa barnet på rätt sätt.

12 Aug 2018