Hälsokontroller i Uppsala – en förebyggande undersökning av din hälsa

Hälsokontroller i Uppsala innefattar olika undersökningar, provtagning (t.ex. blod- och urinprover), och samtal om hälsa utifrån flera olika parametrar.

Syftet med en hälsokontroll är att få en överblick över en persons hälsa just nu. Hälsokontroller görs i förebyggande syfte. Vid en hälsokontroll kan man upptäcka sjukdom eller risk för sjukdom innan den brutit ut, eller tidigt i sjukdomsskedet. När du känner till vilka riskfaktorer just du har, kan du också få rätt hjälp och kanske förhindra att sjukdomen bryter ut.

Om du vet hur det står till med din hälsa kan du också få hjälp med hur just du kan bibehålla det som är bra, och få råd och tips om hur du kan förhindra sjukdom och ohälsa. Du som bor i Uppland kan t.ex. genomföra hälsokontroller i Uppsala.

Vad ingår i hälsokontroller?

Vanliga undersökningar som ingår i hälsokontroller kan vara blodtryck, puls, synundersökning, längd och vikt, blodprover och urinprov. För att få en komplett bild ingår oftast ett samtal med en legitimerad sjuksköterska vid en hälsokontroll i Uppsala. Då för ni ett samtal om olika levnadsvanor, upplevd hälsa och olika områden som påverkar hälsan. Ämnen som tas upp kan vara kost, motion, stress och alkoholvanor.

Kanske funderar du på hur det står till med din hälsa, om allt står rätt till eller om du går och bär på något oupptäckt? För att få veta kan boka ett besök för hälsokontroll via din företagshälsovård, hos vårdcentralen eller hos en privat vårdgivare.

1 Sep 2022