Funderar du på utbildning inom hälsa

Det finns många fördelar med att läsa på distans. Till exempel blir det enklare att pussla ihop studerandet med jobb och familjeliv. Du behöver inte pendla till skolan varje dag, utan kan lägga den tiden på att plugga istället. Dagens teknik har gjort det möjligt att skapa plattformar som de allra flesta elever är mycket nöjda med. 

Med det sagt är det vanligt att utbildningarna inte är helt på distans. Beroende på program, kan det handla om att man träffas några gånger per termin. Oavsett om du vill plugga basmedicin, bli florist eller jobba som musikproducent är det idag populärt att studera genom datorn – och utbudet är stort.

Som ett vanligt klassrum

Ofta är det uppbyggt som så att plattformarna ska fungera som ett vanligt klassrum. En distansutbildning ställer precis samma krav på dig som när utbildningen sker på plats. Du kommer att kunna föra videosamtal med lärare och kan ha redovisningar inför klassen genom din webbkamera. Vidare kan ni föra diskussioner och syssla med grupparbeten, precis som under en ”vanlig” utbildning.

Vad kan man egentligen läsa på distans?

Som nämnt i inledningen är utbudet idag stort. Du kan till exempel läsa basmedicin, sjuksköterska eller ingenjör genom datorn. Det säger sig självt att vissa av dessa utbildningar inte kan utföras endast bakom datorn. Vårdyrken kan kräva att klassen träffas för att lära sig vissa praktiska saker. Läkare kan inte pluggas genom distans till exempel, eftersom det helt enkelt inte erbjuder samma kvalitet i utbildningen. Program du kan läsa är till exempel:

  • Basmedicin

Basmedicin på distans ger eleverna en djupare förståelse för hur kroppen fungerar.

  • Ledarskap och organisation

En utbildning som förbereder inför ledande arbetsroller.

  • Ekonomi

Ekonomi kan läsas i syfte att jobba med bokföring till exempel, men det finns såklart fler yrken man kan arbeta inom som utbildad ekonom.

Håller distansstudier samma kvalitet?

Av förklarliga skäl kan inte alla utbildningar hålla lika hög kvalitet, som om det skulle ske på plats. När man arbetar mycket med händerna kan det krävas en lärare på plats för att verkligen tillgodogöra sig kunskaperna. Som nämnt ovan är läkare något som inte kan genomföras på distans.

Med det sagt passar inte distansstudier alla, även om den kurs man vill gå lämpar sig väl för de webbaserade plattformarna. Anledningen kan vara att det krävs relativt mycket disciplin för att lyckas. Distansstudier ger frihet – men det är frihet under ansvar. Den som inte är disciplinerad löper en stor risk att hamna efter i sin utbildning.

19 Jan 2018