Råd från PT: Maskiner eller fria vikter på gymmet?

Fria vikter eller maskiner? Eller kanstyrketräningske både? Detta är den eviga frågan för den som går på gym för att hålla igång kroppen.

I två artiklar ska vi med hjälp av den personliga tränaren och fitnessinstruktören Katarina Haugen reda ut vilka för- och nackdelar som finns med de båda träningsmetoderna. Vi börjar med at titta på tortyrinstrumenten… förlåt… maskinerna.

Katarinas plus med att använda gymmets maskiner:

  • De flesta gymmaskiner har tydliga och illustrativa bilder som visar hur man ska använda dem. Det gör att det är enkelt att komma igång med träningen utan att man behöver fundera så mycket över tekniken.
  • I en maskin är det enkelt att träna upp vissa muskelgrupper för att bygga upp styrka och storlek.
  • Bra för äldre personer och rehabträning. För personer som inte är så värst vältränade eller är skadade kan det vara en fördel med att använda maskiner. Detta har att göra med den föregående punkten, att det är så lätt att isolera vissa muskelgrupper.

Katarinas minus med att använda maskiner:

  • Mindre stabiliserad muskler tränas inte. Vissa muskelgrupper isoleras, vilket gör att de mindre musklerna inte behöver arbeta med att stabilisera. Maskinerna gör det jobbet åt dig.
  • Konstiga positioner. Maskinerna gör att du inte kan röra dig fritt, oavsett om du sitter eller står. Det gör att vissa leder överbelastas, vilket kan leda till skador.
  • Ej funktionella. I en maskin tränar vi inte i naturliga rörelsemönster, den typ av rörelser som vi använder i det dagliga livet. Kan ofta bli en form av icke-funktionell träning.

Katarinas analys: Vem ska använda maskinerna på gymmet?

Maskiner är bra för nybörjare som inte lär sig behärska fria vikter. Dock rekommenderar jag att man lär sig träna med fria vikter så fort som det är möjligt.

Dessutom är det bra med maskiner om man behöver rehabträna efter skada. Det är för att man kan isolera vissa muskler, jag rekommenderar dock att man återvänder till fria vikter eller annan form av ”naturlig” träning så fort man kan.

Maskinerna är även bra för personer som vill öka muskelmassan och styrkan i specifika muskler och muskelgrupper. Assistansövningar och fria vikter är bra i maskin, men variation rekommenderas.

9 Feb 2017