Regelbunden träning ger bättre resultat på jobbet

De flesta är säkert redan nerlusade med nyheter om hur bra det är med träning för som motmedicin mot alla slags krämpor och besvär. Det kan tyckas som ett evinnerligt tjat om hur bra det är, men här kommer vi med några aspekter som man sällan tänker på när det kommer till kroppen och motion. Här försöker vi vända på perspektiven och vrida på argumentet för att träning är så pass bra för kroppen.

Vi har kroppar ända från stenåldern

Det är inte särskilt ofta som vi tänker på det, men våra kroppar har inte förändrats på något sätt, sedan stenåldern. På den tiden var vår omgivning helt annorlunda. Vi rörde på oss ständigt för att hitta mat, jaga mat eller för att leta efter mat för våra hjordar. Vi gick, klättrade eller kröp nära marken (när vi jagade) och rörde på oss på ett helt annat sätt än vad vi gör just nu. Inte så konstigt då om vi fortfarande har behov av att röra på oss. Kroppen mår helt enkelt som bäst då vi rör på oss.

Blodcirkulationen förbättras

Vi har blodådror i hela kroppen. Musklerna behöver syret som finns i blodet för att kunna fortsätta arbeta. När vi sitter stilla använder vi ryggmusklerna (utan att vi tänker på det). När vi får värk i kroppen, beror det bland annat på att syret i musklerna har tagit slut, och vi behöver mer syre i musklerna – helt enkelt. Då är rörelse i hela kroppen det vi behöver. När vi rör på oss, blir det lättare för hela blodomloppet att föra ut nytt blod i hela kroppen. Därför mår vi bra av rörelse.

Stress förstör hjärnan

Stressar du? Det kan vara olika saker som kan ge stress i vår vardag, ekonomiska bekymmer, tidsbrist eller annat som kan åstadkomma stress i vår vardag. Ihållande och stress som pågår under en mycket lång tid, kan ge bestående skador på hjärnan – det man kallar för utbrändhet. Plötsligt märker man att tankeförmågan inte fungerar som den har gjort innan. Det är då man ska motionera. På samma sätt som musklerna behöver syre i blodet för att kunna fortsätta fungera, behöver hjärnan blod för att fungera. Ju mer blod hjärnan får, desto bättre "mår" den. Om stress ger skador på hjärnan, kan motion stimulera den så att den helnar, och helnar den inte, får den vila av motion. Bättre genomströmning av blod i hjärnan gör att du får ett bättre mentalt mående.

Om du har svårt att komma igång med att röra kroppen på grund av värk, eller stelhet kan du behöva få massage som mjukar upp kroppen. Fråga din arbetsgivare om de har företagsmassage som du skulle kuna utnyttja. Eller friskvårdsbidrag som du kan få för att stimulera personalen att röra på sig mer.

6 Aug 2018